Uw beleggings­verzekering bij Centraal Beheer

Vragen en antwoorden

Kunnen wij u helpen?

Hier beantwoorden we veelgestelde vragen. Vindt u uw vraag/antwoord niet terug in de lijst of is het gegeven antwoord niet duidelijk genoeg? Neem dan contact met ons op.

Beleggings­verzekering-scan

Snel inzicht in hoe u ervoor staat en wat u met uw beleggingsverzekering kunt doen.

Doe de scan

Algemeen

Een beleggingsverzekering is een combinatie van een belegging en een (levens)verzekering. Met een beleggingsverzekering kunt u vermogen opbouwen door te beleggen. Daarvoor legt u periodiek (bijvoorbeeld elke maand), een vast bedrag in. Of u legt aan het begin van de looptijd in één keer het hele bedrag in: een zogenoemde koopsom. Dit geld wordt belegd in beleggingsfondsen. De waarde van een beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd staat niet vast. Die hangt vooral af van de ontwikkeling van de beurskoersen.

Bij beleggen horen risico's. Zo kan bijvoorbeeld de waarde van beleggingen stijgen of dalen. Vallen de beleggingsresultaten tegen? Dan levert uw beleggingsverzekering misschien minder op dan u verwacht. Misschien is de waarde van uw verzekering op de einddatum niet genoeg om uw beleggingsdoel te halen. En kunt u bijvoorbeeld uw hypotheek niet (helemaal) aflossen. U kunt zelfs (een deel van) uw geld verliezen als de koersen op de beurs sterk dalen. Ook veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen invloed hebben op uw verzekering. Daarom vinden we het belangrijk dat u nú controleert of u uw beleggingsdoel haalt. En of uw verzekering nog past bij uw wensen, verwachtingen en financiële situatie.

Een beleggingsverzekering en een bankspaarproduct zijn verschillende producten. Met andere kenmerken, voorwaarden en risico’s. Dat betekent dat u deze producten niet één-op-één met elkaar kunt vergelijken. We leggen kort de belangrijkste verschillen uit.

Beleggingsverzekering
Een beleggingsverzekering is een combinatie van een belegging en een (levens)verzekering. U bouwt vermogen op door te beleggen. U legt bijvoorbeeld elke maand een vast bedrag in. Of u legt aan het begin van de looptijd in één keer het hele bedrag in. Dit geld wordt belegd in beleggingsfondsen. De eindwaarde van uw beleggingsverzekering is afhankelijk van het resultaat van beleggingen. Zo kunt u, bij gunstige beleggingsresultaten, sneller een eindwaarde opbouwen. Maar vallen de beleggingsresultaten tegen, dan kan de opbrengst minder zijn dan verwacht. U weet dus vooraf nooit zeker hoeveel uw beleggingen op de einddatum van uw beleggingsverzekering waard zijn. U kiest met een beleggingsverzekering voor meer risico, maar maakt ook kans op een hogere eindwaarde. Voor het beheer van de verzekering en het uitvoeren van beleggingen worden kosten gemaakt. Deze kosten worden uit uw premie of opgebouwde waarde gehaald. En heeft u in een beleggingsverzekering een aanvullende overlijdensrisicodekking afgesloten? Of een andere aanvullende dekking? Dan worden de kosten hiervoor ook uit uw premie of opgebouwde waarde gehaald.

Banksparen
Bij banksparen bouwt u vermogen op door te sparen op een geblokkeerde bankspaarrekening. Over uw inleg ontvangt u rente. Zo bouwt u een spaartegoed op. Met banksparen kiest u voor minder risico en meer zekerheid. Want het tegoed dat u opbouwt is niet afhankelijk van het resultaat van beleggingen. En uw inleg blijft behouden. Ook aan banksparen zijn kosten verbonden. Maar die zijn lager dan bij een beleggingsverzekering omdat er minder administratieve handelingen en beheer nodig zijn. Deze kosten zijn, net zoals bij een gewone spaarrekening, verrekend in het rentepercentage. Deze kosten worden dus niet apart bij u in rekening gebracht. En dus niet van uw inleg gehaald.

Een bankspaarproduct is geen verzekering. Kiest u voor banksparen en wilt u een uitkering bij overlijden regelen? Dan moet u hiervoor een aparte overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Er is veel kritiek geweest op beleggingsverzekeringen. Veel consumenten waren teleurgesteld. Hun verzekering leverde niet op wat ze hadden verwacht. Dat kwam vooral door de situatie op de beurzen. De tegenvallende resultaten zorgden ook voor kritiek op de kosten van beleggingsverzekeringen. Achmea, waar Centraal Beheer deel van uitmaakt, heeft daarom in 2009 een regeling getroffen voor al haar klanten met een particuliere beleggingsverzekering. We hebben afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies. Zijn er meer kosten gerekend dan afgesproken in de regeling? Dan heeft u een vergoeding ontvangen. Deze Achmea-regeling is te vergelijken met de regelingen van andere verzekeraars en in lijn met de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Ook alle betrokken consumentenorganisaties staan achter deze regeling.

We vinden het belangrijk dat u een product heeft dat bij u past en zoveel mogelijk aan uw verwachtingen voldoet. En dat u gemakkelijk uw beleggingsverzekering kunt aanpassen, omzetten of beëindigen. Daarom hebben we, in aanvulling op de Achmea-regeling, maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden ook wel het 'flankerend beleid' genoemd. Ook de minister van Financiën heeft in 2011, op verzoek van de Tweede Kamer, een advies uitgebracht over aanvullende maatregelen bij beleggingsverzekeringen. Hij heeft in dit advies 10 punten genoemd die in zijn ogen samen het beste flankerend beleid omvatten. Hoe Centraal Beheer voldoet aan het 'best of class' advies van de minister leest u hier.

Het kan nog steeds zijn dat u met uw verzekering uw beleggingsdoel niet haalt. Daarom roepen wij onze klanten op om in actie te komen. We vinden het belangrijk dat u nú nagaat of uw beleggingsverzekering nog bij u past. Het gaat om úw financiële toekomst. Wij willen u daar graag bij helpen. Door u te laten zien hoe u ervoor staat, en welke mogelijkheden u heeft om uw verzekering aan te passen, als dat nodig is. De informatie die we u geven, is bedoeld om u te helpen. Het is geen persoonlijk advies.

Wat u het beste kunt doen, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Zorg ervoor dat u goed begrijpt welke gevolgen de aanpassingen voor u hebben. Soms mag u uw verzekering niet (zomaar) aanpassen of heeft het nadelige gevolgen. Bijvoorbeeld voor de waarde die u opbouwt. Of voor de inkomstenbelasting die u mogelijk moet betalen. Soms kan het beter zijn om niets te doen.

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Dat horen wij dan graag van u. Daarvoor kunt u naar onze klachtenservice.

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht behandelen? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid). Dit is een onafhankelijke stichting die verbonden is aan de AFM (Autoriteit Financiële Markten):

Kifid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon: 070-333 8999
Internet: www.kifid.nl

U kunt met uw klacht ook naar de rechter.

Vindt u uw vraag of antwoord niet terug in dit overzicht? Bel dan ‘Even Apeldoorn’ (055) 579 8047. Dat kan van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. En op vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. U kunt uw vraag ook via ons formulier Stel uw vraag stellen. U krijgt binnen tien werkdagen een reactie van ons.

Een kapitaalverzekering eigen woning is een levensverzekering met een zogenaamde KEW-clausule. In deze clausule is afgesproken dat de uitkering van de verzekering wordt gebruikt om de hypotheekschuld af te lossen. Een KEW is een gemengde verzekering. Dat betekent dat de verzekering uitkeert bij in leven zijn óp een bepaalde datum (meestal aan het einde van de looptijd van de hypotheek) of bij overlijden vóór die datum. De premie bestaat uit een spaar- of beleggingsdeel en een overlijdensrisicodeel. Een KEW-clausule kan niet op elke levensverzekering gezet worden. Hier zijn in de wet regels voor gemaakt.

Heeft u een kapitaalverzekering eigen woning? Dan is een andere hypotheekvorm mogelijk gunstig voor u. Bijvoorbeeld de bankspaarhypotheek van Centraal Beheer. Deze heet: Kapitaalrekening Eigen Woning. Bel 'Even Apeldoorn' (055) 579 8047. Onze adviseurs bespreken graag met u wat u het beste kunt doen. En wat de gevolgen voor u zijn. Wij helpen u graag.

Mijn beleggingsverzekering

De waarde van uw beleggingsverzekering hangt o.a. af van het resultaat van beleggingen. Deze beleggingsresultaten vielen de afgelopen jaren tegen. Dat kwam vooral door de situatie op de beurzen. Daardoor is de waarde van veel beleggingsverzekeringen lager dan verwacht.

Het kan zelfs zo zijn dat de kosten van uw verzekering en de premie voor de bijbehorende overlijdensrisicoverzekering bij elkaar hoger zijn dan uw inleg en het verwachte beleggingsresultaat. Dit komt vooral voor bij beleggingsverzekeringen met een lage inleg. Of bij verzekeringen waarvoor geen inleg meer betaald wordt en dus premievrij zijn. Het is daarom belangrijk dat u controleert hoe u er nu voor staat. En weet wat u kunt doen.

U heeft uw beleggingsverzekering afgesloten om een bedrag op te bouwen. Bijvoorbeeld om uw hypotheek af te lossen, uw inkomen voor later aan te vullen of de studie van uw kinderen te betalen. U heeft toen waarschijnlijk bepaald welk bedrag u aan het einde van de looptijd nodig heeft om uw doel te halen. Dit bedrag is uw beleggingsdoel. Weet u niet meer wat uw doel was, of had u geen bepaald beleggingsdoel? Denk dan na over welk bedrag u met deze verzekering wilt opbouwen.

Dit bedrag vindt u in uw Rekeningoverzicht. Dit overzicht ontvangt u ieder jaar van ons. Hierop ziet u wat er met uw beleggingsverzekering is gebeurd. Hoeveel geld er het afgelopen jaar is bijgekomen en hoeveel er is afgegaan.

Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt uw beleggingsverzekering aanpassen, omzetten of beëindigen. Of ervoor kiezen een aanvullend product af te sluiten om een eventueel tekort op de eindwaarde aan te vullen. Wat u het beste kunt doen, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Dat mag niet altijd. Of alleen met toestemming van uw hypotheekverstrekker.

Heeft u een beleggingsverzekering om (een deel van) uw hypotheek af te lossen? Dan is het ook belangrijk om naar uw hypotheek te kijken.

Wat kan ik doen?

Wilt u uw huidige beleggingsverzekering aanpassen, omzetten of beëindigen? Dan kunnen wij dit voor u verzorgen. Bel gewoon 'Even Apeldoorn' (055) 579 8047. Wij helpen u graag. Let wel, voor het omzetten van uw beleggingsverzekering rekenen we geen kosten. Aan een nieuw product kunnen wel kosten verbonden zijn. Dit kan per product verschillen. Indien er kosten worden gerekend, leest u dit in een dienstverleningsdocument van het betreffende product op www.centraalbeheer.nl .

Wat u het beste kunt doen, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Zorg ervoor dat u goed begrijpt welke gevolgen de aanpassingen voor u hebben. Soms mag u uw verzekering niet (zomaar) aanpassen of heeft het nadelige gevolgen. Bijvoorbeeld voor de waarde die u opbouwt. Of voor de inkomstenbelasting die u mogelijk moet betalen. Soms kan het beter zijn om niets te doen. Een onafhankelijk adviseur kan u adviseren wat u het beste kunt doen.

Schakelt u een onafhankelijk adviseur in? Dan rekent hij misschien kosten voor het geven van advies. Maak daarover duidelijke afspraken voordat hij aan de slag gaat.

Goed om te weten
Uw beleggingsverzekering aanpassen, omzetten of beëindigen is niet altijd mogelijk. En kan soms ook nadelige gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor de waarde die u opbouwt. Of voor de inkomstenbelasting die u mogelijk moet betalen. Soms kan het beter zijn om uw verzekering niet aan te passen. Lost u met uw beleggingsverzekering (een deel van) uw hypotheek af? Dan kunnen veranderingen in uw beleggingsverzekering invloed hebben op uw hypotheek. Soms mag u uw verzekering dan niet zomaar aanpassen of beëindigen. Of alleen met toestemming van uw hypotheekverstrekker.

Wij leveren onze producten rechtstreeks aan u. Dus zonder tussenpersonen. Dat werkt snel en makkelijk. Wij beantwoorden graag uw vragen over uw huidige beleggingsverzekering. En kunnen u helpen met het aanpassen van uw huidige beleggingsverzekering.

Heeft u vragen over andere producten dan uw huidige beleggingsverzekering? Dan adviseren wij u ook graag. Dit doen we alleen voor de producten die wij zelf bieden. Samen met u brengen we uw persoonlijke situatie en wensen in kaart. Op basis daarvan brengen we een advies uit over welk product het beste bij u past. Aan dit advies kunnen kosten verbonden zijn.

Liever onafhankelijk advies?
Praat u liever met een tussenpersoon die u ook kan adviseren over producten van andere verzekeraars? Of wilt u onafhankelijk advies over uw huidige beleggingsverzekering? Dan kan een onafhankelijk adviseur u daarbij adviseren. Een adviseur brengt hier mogelijk kosten voor in rekening. Spreek daarom duidelijk af waarvoor uw adviseur wel of geen kosten rekent. En hoeveel u dan moet betalen.

Schakelt u een onafhankelijk adviseur in voor advies over uw huidige beleggingsverzekering? Dan brengt een adviseur hier mogelijk kosten voor in rekening. Spreek daarom duidelijk af waarvoor uw adviseur wel of geen kosten rekent. En hoeveel u dan moet betalen.

Ook wij kunnen u adviseren over uw huidige beleggingsverzekering. Samen met u kijken we of u met uw beleggingsverzekering uw beleggingsdoel haalt. Welke mogelijkheden u heeft om uw verzekering aan te passen om uw oorspronkelijke beleggingsdoel te halen . En welke gevolgen dit voor u heeft. Bel gewoon ‘Even Apeldoorn’ (055) 579 8047. Wij helpen u graag. Aan dit advies kunnen kosten verbonden zijn.

Dat weet u nooit zeker. De eindwaarde van uw beleggingsverzekering kan niemand precies voorspellen. Dit hangt onder andere af van de opbrengst van beleggingen (het rendement). Deze opbrengst kan door de situatie op de beurzen elke dag anders zijn. Verandert er tijdens de looptijd iets in uw persoonlijke situatie? Dan kan dat ook effect hebben op de waarde van uw verzekering.

Beleggingsverzekering-scan

De uitkomst van de beleggingsverzekering-scan is geen persoonlijk advies. U krijgt inzicht in hoe u er nú voor staat. En in wat u kunt doen om uw beleggingsverzekering aan te passen, om te zetten of te beëindigen.

Wat u het beste kunt doen, hangt af van uw persoonlijke situatie. En de gevolgen van het wijzigen van een beleggingsverzekering of het afsluiten van een extra product zijn niet voor iedereen hetzelfde. Zorg ervoor dat u goed begrijpt welke gevolgen aanpassingen voor u hebben.

Met de gegevens die u invult, laten we u zien hoe u ervoor staat. En welke mogelijkheden u met uw huidige beleggingsverzekering heeft. Op de pagina Wat kunt u doen? leest u daar ook meer over.

Wat u het beste kunt doen, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Zorg ervoor dat u goed begrijpt welke gevolgen de aanpassingen voor u hebben. Soms mag u uw verzekering niet (zomaar) aanpassen of heeft het nadelige gevolgen. Bijvoorbeeld voor de waarde die u opbouwt. Of voor de inkomstenbelasting die u mogelijk moet betalen. Soms kan het beter zijn om niets te doen.