Uw beleggings­verzekering bij Centraal Beheer

Aanpassen

Soms is het verstandig uw beleggingsverzekering aan te passen. Bijvoorbeeld als deze niet meer bij u of uw beleggingsdoel past.

U kunt dan bijvoorbeeld uw premie verhogen of verlagen. Of de hoogte van de uitkering bij overlijden aanpassen. Ook kunt u de samenstelling van uw beleggingsfondsen veranderen. Voor deze aanpassingen aan uw beleggingsverzekering brengen wij geen kosten in rekening.

 

U legt voor uw beleggingsverzekering periodiek, bijvoorbeeld elke maand, een bepaald bedrag in. Dit is uw premie. Deze premie kunt u in veel gevallen aanpassen.

Premie verhogen
Verhoogt u de premie van uw beleggingsverzekering? Dan kan dit een hogere waarde op de einddatum opleveren. U kunt dit bijvoorbeeld overwegen als u de opgebouwde waarde nodig heeft om (een deel van) uw hypotheek af te lossen. Of om uw inkomen voor later aan te vullen.

Premie verlagen
Verlaagt u de premie van uw beleggingsverzekering? Dan kan dit een lagere waarde op de einddatum opleveren. Kiest u hiervoor? Dan is het belangrijk om eerst na te gaan of die eindwaarde nog bij uw wensen of uw beleggingsdoel past.

Premiebetaling stoppen
Stopt u met het betalen van premie? Dan kan dit een lagere waarde op de einddatum opleveren. Of zelfs helemaal niets. Besluit u te stoppen met het betalen van premie? Dan is het belangrijk om eerst na te gaan welke gevolgen dit voor u heeft.

Het kan zijn dat u een uitkering bij overlijden heeft meeverzekerd. Dan ontvangen de begunstigden bij overlijden van de verzekerde een uitkering. Hiervoor betaalt u een risicopremie. Deze risicopremie wordt automatisch uit de premie of de opgebouwde waarde van uw beleggingsverzekering gehaald. Deze premie hangt onder andere af van de leeftijd van de verzekerde(n) de looptijd van de verzekering en de hoogte van het verzekerd bedrag.

U kunt overwegen de hoogte van de uitkering bij overlijden aan te passen. Dit kan alleen als dit binnen uw verzekering mogelijk is. Laat u goed informeren over de mogelijkheden, risico’s en de voorwaarden. Zo kunnen medische waarborgen worden gevraagd.

Verlaagt u het bedrag dat bij overlijden uitgekeerd wordt? Dan wordt er minder risicopremie uit de premie of opgebouwde waarde van uw beleggingsverzekering gehaald. En houdt u dus meer over om te beleggen. Wat u mogelijk een hogere waarde op de einddatum oplevert. Dit hangt af van de situatie op de beurzen.

Het omgekeerde geldt ook. Verhoogt u het bedrag dat bij overlijden uitgekeerd wordt? Dan betaalt u meer risicopremie en houdt u minder over om te beleggen. De waarde van uw beleggingsverzekering op de einddatum is dan waarschijnlijk lager. Ook loopt u risico op de zogenaamde hefboomwerking. Er wordt dan steeds meer risicopremie uit de waarde van uw beleggingsverzekering gehaald omdat de waarde van uw beleggingsverzekering daalt.

U kunt er ook voor kiezen om de overlijdensrisicodekking uit uw beleggingsverzekering te halen en een losse overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De premie van deze losse overlijdensrisicoverzekering heeft dan geen invloed meer op de opgebouwde waarde van de beleggingsverzekering. Zo is het duidelijker met welke inleg u belegt en wat u voor het verzekeren van het overlijdensrisico betaalt. In veel gevallen is dit voordeliger.

Of een aparte overlijdensrisicoverzekering voor u gunstig is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Informeer u daarom goed over de mogelijkheden, de risico's en de voorwaarden. Zo kunnen medische waarborgen worden gevraagd.

U bouwt met uw beleggingsverzekering waarde op door te beleggen. Uw geld wordt belegd in beleggingsfondsen. U kunt de samenstelling van deze fondsen veranderen. De eindwaarde van uw verzekering hangt af van het resultaat van deze beleggingsfondsen. Dit resultaat noemen we ‘rendement’. Zo kunt u bij gunstige beleggingsresultaten een hoger rendement verwachten. Maar vallen de beleggingsresultaten tegen? Dan kan het rendement minder zijn dan u verwacht. In het algemeen is het zo dat beleggingen met een hoger verwacht rendement, ook een groter risico hebben. U bepaalt zelf hoeveel risico u met beleggen wilt en kunt nemen.

Wilt u de samenstelling van uw fondsen aanpassen? Dan kunt u:

  • Overstappen
    U kunt ervoor kiezen over te stappen naar een ander beleggingsfonds. Bijvoorbeeld naar een fonds met minder risico of lagere kosten. Overstappen noemen we switchen. De waarde van uw beleggingsverzekering wordt dan overgezet naar het beleggingsfonds dat u kiest. Dit kunnen ook meer beleggingsfondsen zijn. Switchen kan alleen als dat binnen uw beleggingsverzekering mogelijk is.
  • Fondsverdeling aanpassen
    Bij het afsluiten van uw beleggingsverzekering is afgesproken in welke verhouding uw premie (of een extra storting) over fondsen wordt verdeeld. Deze verhouding kunt u aanpassen. Doet u dat? Dan worden de toekomstige premie of extra storting(en) over de fondsen verdeeld.

Uw beleggingsverzekering aanpassen is niet altijd mogelijk. En kan soms ook nadelige gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor de waarde die u opbouwt. Of voor de inkomstenbelasting die u mogelijk moet betalen.

Lost u met uw beleggingsverzekering (een deel van) uw hypotheek af? Dan kunnen aanpassingen in uw beleggingsverzekering invloed hebben op uw hypotheek. Het kan zijn dat u toestemming van uw hypotheekverstrekker nodig heeft om uw verzekering aan te passen.

De informatie die we u geven, is bedoeld om u te helpen. Het is geen persoonlijk advies. Wat u het beste kunt doen, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Zorg ervoor dat u goed begrijpt welke gevolgen aanpassingen voor u hebben.